Šta znači KNUTA?

» knuta • ženski rod Bič, kamdžija; naročiti bič od neučinjene kože kojim su u Rusiji, sve do 18šibali one koji su osuđivani na macke, knut (rus.)