Šta znači KNIDOZIS?

» knidozis • muški rod (medicina) Svrab, svrbljenje; korpivnjača; šibanje koprivama (kod neosetljivosti), urtikacija.