Šta znači KNAP?

» knap • prilog Tačno koliko treba, oskudno, usko, tesno, jedva se uklapa (nem.)