Šta znači KN?

» KN • skraćenica Književne novine.