Šta znači KLIR?

» klir • muški rod Sveštenstvo, duhovništvo, duhovnički stalež; kler.