Šta znači KLIJENT?

» klijent • muški rod Štićenik; lice koje se poverilo advokatu da mu ovaj štiti interese; med. bolesnik, pacijent; trg. mušterija, kupac.

» klijent • muški rod (računari) Izraz koji se koristi u lokalnim mrežama za opisivanje računara koji može da zahteva podatak, kao što je neka aplikacija, od servera datoteka, a može da radi i nezavisno od mrežnog servera ako koristi aplikaciju klijenta.

Program koji radi pod Vindovsom i koji prima podatke koristeći DDE (dinamičku razmenu podataka).