Šta znači KLARISTIČAN?

» Klarističan • prid. nije lep ali ima ono nesto