Šta znači KLAN?

» klan • muški rod u Škotskoj: bratstvo čiji su članovi verovali da vode poreklo od jednog osnivača, tako da je starešina bratstva imao nad njima neku vrstu patrijarhalne vlasti (klansko uređenje ukinuto 17g.);
etn. Naziv za bratstvo čiji se članovi smatraju krvnim srodnicima, te prema tome ne sklapaju između sebe brakove, svete se zajedničkom neprijatelju i dr.;
fig. grupa ljudi vezanih zajedničkim interesima.
Mala isključiva grupa. (eng.)