Šta znači KIT?

» kit • muški rod Meka, testasta tvar, supstanca koja posle upotrebe, otvrdnjava; služi za pričvršćivanje čvrstih tela (npr. prozorskih okana). (nem.)

» kit • muški rod (životinja) Najveći morski sisar.
» KIT • eng.skr. Skraćenica za Keep in Touch (ostanimo u kontaktu)