Šta znači KEKARA?

» kekara • ženski rod (arhaično, zastarelo) Šolja.