Šta znači KATHEKSA?

» Katheksa koncentracija ljudske emocionalne ili mentalne energije na tzv. objekat.