Šta znači KATEGORIČAN?

» kategoričan • pridev Koji tvrdi bezuslovno, bezoslovan, odlučan, određen, tačan, jasan; fil. kategoričan sud, log.l sud u kome se jednom subjektu naprosto nešto pridaje ili odriče. (grč.)