Šta znači KATALOG?

» katalog • muški rod Spisak, naročito umetničkih ili naučnih zbirki, ili spisak knjiga javnihili privatnih biblioteka, antikvarnica i izdavačkih preduzeća; prozivnik đaka jednog razreda. (grč.)