Šta znači KARAMAZOVŠTINA?

» Karamazovština Opšta imenica u značenju za moralanu raspuštenost i neodgovornost