Šta znači KARAKTERISATI?

» karakterisati • glagol Bitne oznake nekog čoveka ili neke stvari istaknuti (ili isticati, prikazivati, prikazati, ocrtati, obeležiti), tačno označiti. (grč.)