Šta znači KANONIK?

» kanonik • muški rod Knjiga sa kanonima, molitvenik.
U katoličkoj crkvi: više svešteno lice svetovnjačkog reda, prota. (lat.)