Šta znači KANONIČARI?

» kanoničari Crkveni pravnici.