Šta znači KANISTAR?

» kanistar • muški rod Korpa, košara;
Limena veća boca, limena kanta;
Naprava za nošenje boca (grč.)