Šta znači KANCELARIJSKI FORMAT?

» kancelarijski format trgovački: srednje fina i fina hartija za pisanje malog formata