Šta znači KAMUT?

» Kamut • bio. masno jastuče - na prelazu vratnog dela kićme u grudni