Šta znači KAMUFLIRANJE?

» kamufliranje • imenica Glagolska imenica od kamuflirati (fr.)