Šta znači KAMUFLAŽA?

» kamuflaža • ženski rod Prerušavanje, prerušenje, preobražavanje; voj. bojadisanje ratnog materijala tako da se ne razlikuje od okoline u kojoj se nalazi; fig. zavaravanje (traga i sl.). (fr.)