Šta znači KAMFOR?

» kamfor • muški rod (hemija) Bela smola kamforovog drveta, sagorljiva i jakog mirisa i ukusa; upotrebljava se mnogo u fabrikaciji celuloida i eksploziva, a u medicini, u alkoholnom rastvoru (špiritus-kamfor), za trljanje kod reumatizma i neuralgije, naročito kod slabosti srca i krvnih sudova, zapaljenja pluća i dr. (lat.)