Šta znači KAMFIN?

» kamfin • muški rod (hemija) Materija koja se pomožu joda dobiva iz kamfora; mešavina terpentina i špiritusa koju u Severnoj Americi upotrebljavaju kao gorivo u lampama.
Biciklični terpen, CH16.