Šta znači KAMERALIJE?

» kameralije Nauka o državnim finansijama, nauka o upravljanju državnim prihodima i rashodima; nauka o trgovini i privređivanju uopšte; kameralne nauke. (lat.)