Šta znači KAMEL?

» kamel • muški rod Sprava za izdizanje plovnih objekata (lađa, čamaca i dr) iznad vode; up. kamila.