Šta znači KAMEJA?

» kameja • ženski rod Izvajan, rezan kamen; naročito: rezan dragi kamen kod koga ispupčena figura ima drukčiju boju nego osnova; takođe: slika u jednoj boji, slika u kamenu. (fr.)