Šta znači KAMBRIK?

» kambrik • muški rod (odevanje) Vrsta finog tankog pamučnog ili lanenog platna; up. kamertuh. (eng.)