Šta znači KAMBIST?

» kambist • muški rod Trgovac menicama. (ital.)