Šta znači KAMBIO SEKO?

» kambio seko • tal. cambio secco trgovački: suva, sopstvena menica.