Šta znači KAMBIO KONTO?

» kambio konto • tal. cambio conto trgovački. menični račun.