Šta znači KAMBIJIRATI?

» kambijirati • glagol (finansije) Baviti se meničnim poslovima.