Šta znači KAMBIJATURA?

» kambijatura • ženski rod Menični račun; menjanje pošte, italijanska putnička pošta.