Šta znači KAMBIJALNO PRAVO?

» kambijalno pravo menično pravo.