Šta znači KAMBIJA?

» kambija • ženski rod Vrsta biljnog tkiva u korenu, deblu i granama (smešteno između biljne mase i kore). (lat.)