Šta znači KAMATNIK?

» kamatnik • muški rod Lihvar, kamatar, zelenaš.