Šta znači KAMATAR?

» kamatar • muški rod Lihvar, kamatnik, zelenaš.