Šta znači KAMATA?

» kamata • ženski rod (finansije) Svota koja se dobija na pozajmljeni novac, interes, dobit (grč.)