Šta znači KAMAŠNE?

» kamašne • (odevanje) Dokolenice od sukna ili kože; gamašne, naglavci od sukna ili kože, gamašne (fr.)