Šta znači KAMARILA?

» kamarila • ženski rod U monarhističkom poretku krug ljudi dvorjana, okupljen oko vladara, koji zakulisno vrši uticaj na upravljanje državom; intrigama na dvoru utiče na državne poslove radi svog ličnog interesa; dvorska klika (šp.)
"Sobica"; dvorska klika, uža okolina jednog vladaoca koja vrši osetan i negativan, ali neodgovoran uticaj na upravljanje zemljom.