Šta znači KAMARIJER?

» kamarijer • muški rod Titula koju papa daje crkvenim prelatima;
Sobar, poslužitelj (obično na parobrodima) (ital.)