Šta znači KAMARERA?

» kamarera • ženski rod Dvorska dama, komorkinja; počasna dama kraljičina.