Šta znači KAMARAD?

» kamarad • muški rod Drug, drugar; školski drug, drug po službi. (fr.)