Šta znači KAMARA?

» kamara • ženski rod Gomila čega, hrpa sena, stog.
Veliki stog sadevenog snoplja ili slame (grč.)
Soba, spavaonica (ital.)