Šta znači KAHEKTIČAN?

» kahektičan • pridev (medicina) Slab, tuberkulozan, ispijen bolešću.