Šta znači KABL?

» kabl • muški rod Debelo uže, palamar od kudelje ili tanke žice za vezivanje lađa, visećih mostova itd.; uže od bakarne žice, izolovano gumom i gutaperkom, zaštićeno spolja metalom, služi kao provodnik električne struje kod podzemnih i podmorskih telegrafa, telefona i dr. (fr.)

» kabl • muški rod (računari) Spojni medijum koji omogućava prenos električnih signala između dve tačke. Kablovi povezuju različite delove računara tako da oni mogu da rade nešto korisno. U odnosu na kućište računara, kablovi mogu da budu unutrašnji i spoljašnji.
Kabl koji povezuje monitor s računarom priključuje se na video karticu računara.
Kabl koji povezuje računar sa štampačem, zove se kabl za štampač i priključuje se na paralelni ili serijski priključak.
Kabl koji povezuje računar sa modemom, naziva se serijski kabl i priključuje se na serijski priključak.