Šta znači KABINETI?

» kabineti Ministarske kancelarije.