Šta znači KABAST?

» kabast • pridev Krupan, nezgrapan, debeo, glomazan čovek;
Predmet velikih razmera, nepodesan za transport i pakovanje (tur.)