Šta znači KABALETA?

» kabaleta • ženski rod (muzika) Naročito prijatan i milozvučan umetak u većim muzičkim delima, u ariji ili kavatini talijanskih opera.