Šta znači JUSTICIJAR?

» justicijar • muški rod Sudija, upravnik suda; pravni stručnjak, referent za pravne poslove i pitanja u nekoj ustanovi ili nekom nadleštvu.